Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Fundusze unijne

Tytuł projektu: Nowa metoda oczyszczania oligoeteroli

Umowa o Wsparcie: 19/Kvarko

Sinteco sp. z o. o. we współpracy z Kvarko ASI sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Nowa metoda oczyszczania oligoeteroli”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Wartość dofinansowania: 800 000,00 PLN

Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN

Tytuł projektu: Nowoczesne oligoeterole - ekologiczne rozwiązanie dla przemysłu

Umowa o współpracy: IMPACT_POLAND nr IMP2/2019/02/03

Projekt polega na pracach B+R nad nowymi rozwiązaniami w zakresie syntezy oligoeteroli. Projekt uzyskał dofinansowanie z IMPACT_Poland (2.0) w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania: 250 000,00 PLN

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka