Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Polityka cookies

strony www.qmeric.com

I
[Definicja plików cookies]

1. Strona www.qmeric.com (dalej: Strona) wykorzystuje dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika strony (tzw. cookies w rozumieniu opisanym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego, dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności o charakterze plików tekstowych, jakie zostają przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies  umożliwiają korzystanie ze Strony w pełnym zakresie i posiadają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym (np. komputerze tablecie, smartfonie) oraz unikalny numer.

3. Strona zawiera cookies własne oraz cookies zewnętrzne. Cookies własne to umieszczane przez Operatora na urządzeniu końcowym Użytkownika dane jakie pozostają w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Cookies zewnętrzne to dane, jakie mogą zostać zamieszczane przez partnerów Operatora za pośrednictwem serwisu.

II
[Podmiot zamieszczający pliki cookies]

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony jest QMERIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000787406, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.000 złotych, o numerze NIP 5213866714, o numerze REGON 383420538, (zwana dalej „Operatorem”). Operator posiada dostęp do plików cookies.

III
[Cel plików cookies]

1. Informacje przechowywane w plikach cookies nie służą do identyfikacji użytkownika. Operator używa cookies w celu:
– statystycznych oraz dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Informacje z cookies pozwalają m.in. ocenić skuteczność działań reklamowych,
– udoskonalenia  oferowanych usług bądź ich rozbudowy,
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony,
– zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności Strony dla Użytkowników,
– gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Operatora,
– wykorzystania funkcji interaktywnych do popularyzacji Strony za pośrednictwem portali społecznościowych.

2. Operator strony informuje, że do realizacji wyżej wskazanych celów korzysta z internetowej usługi analitycznej Google Analytics. Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

3. Użytkownik może zapobiec przetwarzaniu informacji (zablokować Google Analytics), dokonując odpowiednich wyborów w serwisie dostępnym pod poniższym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IV
[Rodzaje plików cookies]

1. Użytkownik, który nie zgadza się na umieszczone na jego urządzeniu plików cookies, powinien i ma możliwość odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarek z jakich korzysta, w taki sposób, by odrzucały pliki cookies, przed użyciem strony internetowej Operatora. Operator informuje, że w następstwie tego niektóre z funkcji Strony mogą nie działać prawidłowo.

2.  Operator  może używać dwóch rodzajów plików cookies:
a) cookies „sesyjne” – to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu jego wylogowania, albo też opuszczenia przez Użytkownika Strony, czy też wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki te są usuwane z pamięci Urządzenia. Cookies sesyjne nie pobierają żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
b) cookies „stałe” – to pliki cookies przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies, albo do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Zamknięcie sesji przeglądarki, wyłączenie oprogramowania, wylogowanie – nie powodują w tym przypadku automatycznego usunięcia tych cookies z urządzenia Użytkownika, jak ma to miejsce przy cookies „sesyjnych”. Mechanizm cookies stałych nie zezwala na pobieranie danych osobowych i informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

3. Operator zaznacza, że oprogramowanie zainstalowane do przeglądania stron internetowych, przeważnie domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak ma on możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.

V
[Czas trwania wykorzystywania plików cookies]

Przetwarzanie danych użytkownika zawartych w plikach cookies trwa do czasu wyłączenia możliwości ich wykorzystywania. Użytkownik może to zrobić usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

VI
[Wykorzystywanie plików cookies przez osoby trzecie]

1. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nim partnerów Operatora. Operator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
a) płatności internetowe,
b) łączenie z portalem społecznościowym,
c) badania jak często użytkownicy wybierają daną usługę oraz jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść,
d) ustalanie liczby anonimowych użytkowników,
e) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk w celu doskonalenia produktów,
f) monitorowanie ruchu na Stronie Internetowej.

VII
[Ograniczenie stosowania plików cookies]

1. Operator Strony informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w Polityce Prywatności pod adresem: https://qmeric.com/polityka-prywatnosci/.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka