Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Oligoeterole – dodatki uszlachetniające do cieczy opryskowych dla rolnictwa

Oligoeterole, ze względu na swoje właściwości, znajdują szerokie zastosowanie w branży chemicznej. Wyzwaniem dla technologii rolnych jest zachowanie odpowiedniej stabilności chemicznej koncentratów i cieczy użytkowych w systemach dozowania. Najczęstszym problemem jest wydzielanie się kamieni wapniowo-magnezowych pochodzenia węglanowego czy wytrącanie się soli związków organicznych, tj. substancji czynnych produktu podczas ich rozcieńczania w wyniku reakcji z jonami pochodzącymi z wody. Stosowanie klasycznych stabilizatorów koncentratów chemicznych jest drogie. Ponadto, zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa użytkowego w projektowaniu tych środków chemicznych, należy założyć, że stosowana woda do przygotowania cieczy użytkowej jest wodą twardą. Dlatego stosowane dodatki głównie przyczyniają się do poprawy właściwości użytkowych płynów technologicznych. Dodatkową ważną cechą użytkową substancji uszlachetniających dla rolnictwa jest ich odporność na warunki środowiska pracy oraz obojętność korozyjna.

Spis treści:
Czym się charakteryzują?
Rodzaje stosowanych surowców
Wymagania produkcyjne
Dlaczego warto?
Korzyści i zalety
Nasza oferta

Czym są oligoeterole i czym charakteryzują się surowce do produkcji dodatków uszlachetniających dla rolnictwa?

Oligoeterole, mimo że są grupą związków niejonowych, również mogą znaleźć zastosowanie w branży rolniczej. Zazwyczaj dodatki uszlachetniające do koncentratów płynów użytkowych są jonowe i charakteryzują się bardzo dobrą mieszalnością z wodą w każdym stosunku. Co więcej, niezależnie od zasolenia wody i zawartości w niej jonów wapnia i magnezu oraz pH, stosowane dodatki muszą wykazywać całkowitą stabilność chemiczną w tych warunkach. Zazwyczaj ich dodatek znacząco poprawia właściwości użytkowe cieczy, tj. rozlewność czy zwilżalność. Dodatkową cechą substancji uszlachetniających stosowanych w rolnictwie jest ich wpływ na wzrost aktywności biochemicznej substancji czynnych. Inną cechą pożądaną jest całkowita antykorozyjność samych koncentratów przy jednoczesnej stabilności i trwałości chemicznej. Substancje stosowane powinny wykazywać zdolność do bycia inhibitorami korozji, ponieważ przeznaczone są do płynów z przeznaczeniem do stosowanie przy długotrwałym kontakcie z elementami hydraulicznymi, m.in. w opryskiwaczach mechanicznych. Warto podkreślić, że tak jak w przypadku produktów firmy QMERIC, produkty linii POLIGLIQ-T zawierają grupy hydroksylowe związków aktywnych nadające płynom ww. właściwości poprzez tworzenie stabilnych oddziaływań z wodą. Niska lotność związków poliolowych zapewnia trwałość kompozycji. Jednocześnie warto zauważyć, że jako związki poliolowe cechuje je całkowita biodegradowalność i przyjazność dla środowiska.

Rodzaje stosowanych surowców

Oprócz stosowanych powszechnie jonowych związków powierzchniowo-czynnych, nową grupę stanowią wspomniane wyżej związki nieposiadające w swojej strukturze ładunku, tzw. niejonowe związki powierzchniowo czynne. Oprócz zapewnienia odpowiedniej rozlewności płynom użytkowym, która to jest kluczowa przy aplikowaniu cieczy użytkowej na powierzchnie liścia podczas oprysku, niejonowe związki powierzchniowo czynne mogą zawierać dodatkowe grupy funkcyjne wpływające molekularnie poprzez wzajemne odziaływania na zawarte w mieszaninie grupy aktywne związków czynnych. Jedną z takich grup związków niejonowych i czynnych powierzchniowo są oligoeterole glicerynowe, które to zawierają liczne grupy funkcyjne i rozgałęzienia strukturalne, pozwalając na wzajemne molekularne przenikanie się łańcuchów polimerowych. Te grupy funkcyjne oddziałują z wodą, wpływając stabilizująco na zawarte w mieszance dodatki uszlachetniające. QMERIC prowadzi badania nad dedykowanymi oligoeterolami linii POLIGLIQ-T w nowoczesnych zastosowaniach w branży rolniczej. Badania realizowane przez QMERIC ukierunkowane są na opracowanie płynów i dodatków uszlachetniających w kategorii technologii ochronnych celowanych dla bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa użytkowego przy długotrwałym stosowaniu środowiskowym.

Kolorowe substancje chemiczne

Wymagania produkcyjne

Produkty linii POLIGLIQ-T oparte są o mieszaninę polieteroli glicerynowych. Otrzymywane są z surowców pochodzenia naturalnego, głównie gliceryny roślinnej. Charakteryzują się biodegradowalnością i kompostowalnością. Podatność linii POLIGLIQ-T na działanie m.in. mikroorganizmów glebowych zapewnia bezpieczeństwo środowiskowe, tj. brak akumulacji toksycznych związków w środowisku. Co ważne, przy zastosowanych dodatków grzybobójczych, POLIGLIQ-T ulega degradacji środowiskowej przy dużym rozcieńczeniu.

Dlaczego warto zastosować surowce, takie jak oligoeterole, do produkcji płynów dla rolnictwa z oferty QMERIC?

Opracowywana modyfikacja linii POLIGLIQ-T od QMERIC, czyli oligoeterole w dodatkach uszlachetniających rolnictwa, ma zapewniać wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowe wraz z łatwością w stosowaniu. Jednocześnie modyfikatory te są oceniane pod względem zapewniania całkowitej mieszalności z wieloma wyrobami stosowanymi w rolnictwie, szczególnie w korelacji z powszechnie stosowanymi herbicydami i pestycydami. Również zwraca się uwagę na korelację POLIGLIQ-T z pozostałymi substancjami pomocniczymi stosowanymi w rolnictwie. Surowce POLIGLIQ-T charakteryzuje wysoka trwałość na działanie podwyższonej temperatury i stabilność w szerokim zakresie pH, a dla samych koncentratów wykazują właściwości ochronne. Ostatecznie produkty bazujące na produktach z linii POLIGLIQ-T znajdą zastosowanie jako dodatki do koncentratów.

Korzyści i zalety

POLIGLIQ-T to produkty, które zmniejszają napięcie powierzchniowe, co wpływa na zmniejszenie oporów opryskiwaczy mechanicznych oraz chronią przed korozją. Dodatkowo zastosowanie linii produktów POLIGLIQ-T do produkcji koncentratów dla rolnictwa zmniejsza udział dodatków uszlachetniających. Dodatek POLIGLIQ-T przeciwdziała nadmiernemu tworzeniu piany na cieczy użytkowej, a jednocześnie ułatwia mieszanie z wodą oraz zastępuje syntetyczne zagęstniki polimerowe stosowane w koncentratach, zapewniając większą stabilność cieczy użytkowej. Co ważne, POLIGLIQ-T posiadają istotną stabilność chemiczną w szerokim zakresie pH. Nie tworzą osadów z jonami wapnia i magnezu. POLIGLIQ-T w wodzie ze związkami jonowymi zachowują się jak etery koronowe, mając zdolność wiązania kationów. Nie ma niebezpieczeństwa wytrącenia osadów przy otrzymywaniu cieczy użytkowej. Wyroby z tej linii są pakowane w polipropylenowe wiadra zawierające odpowiednią ilość substancji bądź też beczki i paletopojemniki o większych pojemnościach.

Nasza oferta

Oferta naszej firmy jest przeznaczona dla przedsiębiorstw funkcjonujących w wielu dziedzinach. Obecnie zapotrzebowanie na najwyższej jakości surowce występuje w licznych branżach, w tym chemii przemysłowej, środków ochronnych czy elementów izolacyjnych. Wyroby te kierujemy przede wszystkim do pracowników działów chemicznych, laboratoryjnych, zaopatrzenia oraz dostaw. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za którego pośrednictwem możemy udzielić szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące produktów z linii POLIGLIQ-T. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także nawiązania kontaktu.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka