Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Surowce do produkcji chemii gospodarczej

Obecne trendy rynkowe wymuszają wykorzystanie do produkcji chemii gospodarczej wysokiej jakości surowców. Surowce te niezależnie od roli w produkcie muszą być również przyjazne dla środowiska naturalnego, ulegać biodegradacji i nie wykazywać negatywnego wpływu na mikroorganizmy glebowe. Wymagania te uzasadnione są przez możliwe, a w przypadku gospodarstw domowych wręcz nieuniknione, przedostawaniem się składników płynów, proszków czy koncentratów do środowiska naturalnego.

Spis treści:
Jakie wymagania muszą spełniać?
Wpływ na środowisko naturalne
Ekologiczne dodatki
Dlaczego warto wybrać POLIGLIQ-T?
Kompleksowe zastosowanie

Jakie wymagania muszą spełniać surowce do produkcji chemii gospodarczej?

Zarówno surowce i dodatki chemiczne wykorzystywane do produkcji chemii gospodarczej powinny charakteryzować się wysoką jakością użytkową w warunkach pracy. Oczekuje się szczególnie wysokiej jakości surowców chemicznych stosowanych przy produkcji, posiadających powtarzalność swoich cech użytkowych w zastosowaniu i trwałości w przechowywaniu gotowych produktów. Jednocześnie oczekuje się bezpieczeństwa użytkowego dodatków w chemii gospodarczej, wyeliminowania bezpośredniego narażenia surowców alergizujących lub niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Szczególnie w przypadku przedostawania się bezpośrednio składników produktu do środowiska naturalnego, lub też w formie rozcieńczonych ścieków, przenoszenia lub akumulacji składnika chemii gospodarczej, niemożliwych do utylizacji lub trudnych do oczyszczania przez oczyszczalnie komunalne. Warto wspomnieć, że niektóre surowce mogą wpływać negatywnie na ekologiczne technologie oczyszczania ścieków powodując obumieranie pożytecznych mikroorganizmów, a eliminowanie ww. zagrożeń jest możliwe już na etapie produkcji chemii gospodarczej.

Wpływ dodatków na środowisko naturalne

Jak wspomniano, nieuniknionym zagrożeniem środowiskowym jest przedostawanie się dodatków do produkcji chemii gospodarczej do środowiska naturalnego. Szczególnie gospodarstwa domowe obciążone są największa emisją rozcieńczonych ścieków zawierających składniki, które to mogą akumulować się w środowisku naturalnym. Jednocześnie, ze względu na specyfikę tych dodatków i ich funkcjonalność w produkcie, związki chemiczne zawarte w nich wykazują powinowactwo zarówno do substancji polarnych jak woda i niektóre alkohole, oraz niepolarnych jak tłuszcze, oleje, smary. Doskonała mieszalność tych dodatków zapewnia bardzo dobre właściwości myjące, jednakże w przypadku bezpośredniego przedostania się do środowiska przyczynia się do zaburzenia hydrofilowo-hydrofobowego balansu środowiska.

Próbówki

Ekologiczne dodatki w chemii gospodarczej

Coraz większe znaczenie przy produkcji chemii gospodarczej mają poliole degradowalne i ich pochodne estrowe. Najczęściej stosowanym degradowalnym dodatkiem poliolowym pochodzenia naturalnego, który ulega biodegradacji jest gliceryna. Jednakże, właściwości fizykochemiczne gliceryny jako substancji prostej są znacząco ograniczone. Dlatego też często stosuje się estry glicerolu, mono- lub diestrowe pochodne w grupie niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, które to ze względu na stosowane przy estryfikacji kwasy tłuszczowe, charakteryzuje umiarkowana polarność. Bardziej innowacyjnym rozwiązaniem, korzystniejszym dla środowiska, jest wykorzystanie dioli o większych ciężarach cząsteczkowych, lub polioli o mniejszych ciężarach cząsteczkowych. Te dodatki chemiczne nadal traktowane są jako półprodukty chemiczne, wymagają jednak odpowiedniego rozcieńczenia. Natomiast, ze względu na większą odporność na hydrolizę w pełnym zakresie pH, a tym samym ich kwaśną lub zasadową degradację, nie wymagają stosowania dodatków uszlachetniających, zachowują swoje właściwości podczas przechowywania, ulegając dopiero biodegradacji środowiskowej. Najczęściej stosowanymi poliolami degradowalnym są niskocząsteczkowe polialkohole lub poliglicerole. Polialkohole są produktami chemicznymi opartymi o surowce syntetyczny, natomiast do otrzymania poligliceroli wykorzystywane są surowce pochodzenia naturalnego jak glicerynę rośliną. Szybkość degradacji środowiskowej poligliceroli opartych o glicerynę rośliną jest również większa niż polialkoholi otrzymanych z surowców ropopochodnych. W glebie są one wykorzystywane przez mikroorganizmy glebowe jako łatwo przyswajalne źródło węgla. Co najważniejsze, wykorzystanie degradowalnych polioli do produkcji płynów w chemii gospodarczej nie niesie ze sobą ryzyka środowiskowego.

Dlaczego warto wybrać surowce do produkcji chemii gospodarczej zawarte w produktach z linii POLIGLIQ-T?

Surowce do produkcji chemii gospodarczej z linii POLIGLIQ-T to związki o pochodzeniu naturalnym. W serii tej nie występują żadne substancje toksyczne i odzwierzęce, a jedynie organiczne i degradowalne poliole zawierające w swoim składzie oligoeterole. POLIGLIQ-T to produkty uniwersalne, które mają bardzo wysoką jakość użytkową. POLIGLIQ-T to doskonałe dodatki chemiczne. Zawarte poliole degradowalne w składzie POLIGLIQ-T tj. diglycerin, polyglycerin 3 czy polyglycerin 4, mają większe rozmiary cząsteczek niż sama cząsteczka glicerolu. Szczególnie POLIGLIQ-T 2 i POLIGLIQ-T 3 mają zdolność tworzenia wiązań z jonami, która powoduje, że nie następuje wytrącanie się osadów, oraz maskowane są jony sodu, potasu czy litu. Zwiększa to skuteczność działania anionowych środków powierzchniowoczynnych, daje możliwość ich mniejszego zastosowania, lub przez pośrednią poprawę ich rozpuszczalności, umożliwia otrzymanie koncentratów. W serii tej oferujemy trzy środki o odmiennym składzie, do których należą POLIGLIQ-T 2, POLIGLIQ-T 3 oraz POLIGLIQ-T 4.

Kompleksowe zastosowanie

Obecnie w naszej firmie prowadzimy badania nad wykorzystaniem produktów POLIGLIQ-T 3 i POLIGLIQ-T 4 w formie koncentratów, stosowanych jako niejonowe związki powierzchniowo czynne w chemii gospodarczej. Prace te mogą przyczynić się do znaczącego zmniejszenia wykorzystanych dodatków myjących w produktach chemii gospodarczej. W naszych badaniach szczególną uwagę poświęcamy płyną, które mogą być wykorzystane zarówno przez zakłady przemysłowe jak i użytkowników nieprofesjonalnych. Dbamy o ocenę poziomu ryzyka, z uwzględnieniem rozpoznawczych badań laboratoryjnych pod kątem wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko. Zastosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych wykluczane jest już na tym etapie badań. Produkty z linii POLIGLIQ-T opracowujemy też w taki sposób, aby nie działały one niekorzystnie na organizmy glebowe. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka