Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Surowce do produkcji mieszanin bazowych dla chemii gospodarczej

Surowce do produkcji dodatków uszlachetniających w chemii gospodarczej muszą spełniać ścisłe kryteria jakościowe. Szczególnie, że większość z nich celowana jest dla użytkowników nieprofesjonalnych, tj. gospodarstw domowych i miejsc użyteczności publicznej. Dodatki te stosowane są w celu poprawy właściwości użytkowych m.in. rozlewności gotowych wyrobów płynnych, trwałości – odporności na warunki środowiskowego przechowywania – efektywności mycia i atrakcyjności konsumenckiej produktu. Stosowanie modyfikatorów lepkości przyczynia się do poprawy zarówno nakładania mieszanek w sposób ręczny i maszynowy przeznaczonych do samodzielnego przygotowania, jak i produktów gotowych. W przypadku produktów do samodzielnego przygotowywania, dodatki uszlachetniające w masach lub koncentraty odpowiednio zapobiegają zbrylaniu się mieszanek sypkich czy rozwarstwianiu się płynów.

Spis treści:
Czym się charakteryzują?
Rodzaje stosowanych surowców
Wymagania produkcyjne
Dlaczego warto?
Korzyści i zalety
Nasza oferta

Czym charakteryzują się surowce do produkcji dodatków uszlachetniających dla chemii gospodarczej?

Surowce do produkcji dodatków dla chemii gospodarczej to, w najnowocześniejszych technologiach, związki polimerowe o różnicowanych grupach fikcyjnych. Grupy te nadają odpowiednich właściwości poprzez tworzenie oddziaływań i wiązań chemicznych w roztworach wodnych. Innym istotnym wymaganiem stawianym związkom chemicznym i ich mieszaninom do dodatków uszlachetniających dla chemii gospodarczej jest ich zdolność do buforowania pH mieszanin wodnych już przy nieznacznym udziale składników aktywnych. Zapewnia to trwałość kompozycji i jednocześnie ogranicza możliwe wytrącanie się osadów, pochodzących szczególnie z stosowania twardej wody i zawartości w niej jonów wielowartościowych. Nową grupą polimerów zyskującą na znaczeniu w chemii gospodarczej są oligoeterole glicerynowe. Zawierają one liczne grupy funkcyjne i rozgałęzienia strukturalne pozwalając na wzajemne molekularne przenikanie się łańcuchów polimerowych z jonami związków nieorganicznych. Te grupy funkcyjne oddziałują tworząc wraz z wodą i masą mineralną trwałe połączenie składników, jednocześnie wpływając stabilizująco na zawarte w mieszance dodatki uszlachetniające. Co ważne, dodatek rozgałęzionych łańcuchów polimerowych ogranicza zbrylanie się mas suchych, ułatwiając ich łączenie z wodą podczas przygotowywania. Inną istotną zaletą stosowania oligoeteroli glicerynowych jest brak efektu egzotermicznego podczas mieszania z wodą.

Rodzaje stosowanych surowców do produkcji chemii gospodarczej

Do produkcji chemii gospodarczej oprócz jonowych związków organicznych, tzw. kationowych lub anionowych związków powierzchniowo czynnych będących organicznymi solami amonowymi lub solami kwasów tłuszczowych, powszechnie stosowane są nowoczesne surowce, takie jak niejonowe związki polimerowe. Związki te nie zawierają w swojej strukturze wiązania jonowego, więc ich działanie oparte jest głównie o oddziaływania wodorowe i wiązania koordynacyjne. Ponadto mnogość występujących grup w jednej cząsteczce polimeru oraz zdolność do odpowiedniej samoorientacji przestrzennej pozwala na silne oddziaływania zarówno z powierzchnią użytkową jak i innymi małocząsteczkowymi związkami w mieszaninie. Co ważne, przez wspomniane oddziaływania mieszanina zawierająca ww. związki polimerowe uzyskuje zupełnie dodatkowe cechy użytkowe niż poszczególne substancje stosowane oddzielnie. Powszechnie znane są oddziaływania wzmacniające działanie związków jonowych poprzez maskowanie (tj. ukrywanie, łagodzenie) labilnych przeciwjonów surfaktantów, które to są otaczane przez łańcuchy niejonowej cząsteczki polimerowej, na rzecz zwiększenia efektywności i aktywności jonu organicznego surfaktantu, nie otaczanego przez polimer. Do najczęściej wykorzystywanych polimerów o takich cechach użytkowych, należy zaliczyć rozpuszczalne w wodzie syntetyczne polimery, takie jak poli(alkohol winylowy), poliakrylamid, czy poliakrylany. Związki te wpływają głównie na modyfikację lepkości, ułatwiają wiązanie wody oraz spoistość otrzymanego produktu. Rolą tych związków jest tworzenie molekularnego zbrojenia z łańcuchów polimerowych. QMERIC prowadzi badania nad dedykowanymi oligoeterolami linii POLIGLIQ-T w nowoczesnych zastosowaniach w branży gospodarczej, które oprócz ww. wspomnianych cech dla polimerów niejonowych, dodatkowo mają zdolność silnego odziaływania z kationami metali. Jednocześnie zapewnia to stabilizację kationów w mieszaninie i zapobiega wytrącaniu się osadów, z drugiej strony pozwala na istotne wzmocnienie aktywności anionu. Obecnie produkty te dedykowane są głównie jako dodatki do kompozycji wodorozcieńczalnych oraz przyjaznych środowisku emulsji powłokotwórczych. Badania realizowane przez QMERIC dla budownictwa ukierunkowane są na technologie ochronne i powłokotwórcze.

Surowce chemiczne w białych butelkach

Wymagania produkcyjne

Produkty linii POLIGLIQ-T oparte są o mieszaninę polieteroli glicerynowych. Otrzymywane są z surowców pochodzenia naturalnego, głównie gliceryny roślinnej. Charakteryzują się biodegradowalnością i kompostowalnością, przez to podatne są na działanie m.in. mikroorganizmów glebowych. Zapewnia to bezpieczeństwo środowiskowe poprzez brak akumulacji toksycznych związków w środowisku. Mimo zastosowanych dodatków grzybobójczych, POLIGLIQ-T ulega degradacji środowiskowej przy dużym rozcieńczeniu.

Dlaczego warto zastosować surowce do produkcji chemii gospodarczej z oferty QMERIC?

Opracowywana modyfikacja linii POLIGLIQ-T od QMERIC w surowcach do produkcji chemii gospodarczej ma zapewniać wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowe wraz z łatwością w stosowaniu. Jednocześnie modyfikatory te są oceniane pod względem zapewniania całkowitej mieszalności z wieloma wyrobami stosowanymi w chemii gospodarczej, szczególnie w korelacji z dodatkami emulgującymi zapewnią wysoką stabilność otrzymywanych blend. Surowce te charakteryzuje wysoka trwałość na działanie podwyższonej temperatury i stabilność w szerokim zakresie pH. Ostatecznie produkty bazujące na produktach z linii POLIGLIQ-T dla chemii gospodarczej znajdą zastosowanie jako dodatki do koncentratów myjących, kapsułek i proszków. Ponadto POLIGLIQ-T cechuje pełna biodegradowalność, nie zawierają żadnych substancji odzwierzęcych i toksycznych.

Korzyści i zalety

POLIGLIQ-T to produkty, które zmniejszają napięcie powierzchniowe, usprawniają rozlewność płynów, zmniejszają udział niejonowych dodatków. Działają przeciw nadmiernemu pienieniu oraz przeciwdziałają pyleniu suchych mieszanek czyszczących. Jednocześnie ułatwiają rozrabianie z wodą oraz zastępują syntetyczne zagęstniki polimerowe. Posiadają istotną stabilność chemiczną w szerokim zakresie pH. Nie tworzą osadów z jonami wapnia i magnezu. POLIGLIQ-T w wodzie ze związkami jonowymi zachowują się jak etery koronowe, mając zdolność wiązania kationów. Wyroby z tej linii są pakowane w polipropylenowe wiadra zawierające odpowiednią ilość substancji bądź też beczki i paletopojemniki o większych pojemnościach.

Nasza oferta

Oferta naszej firmy jest przeznaczona dla przedsiębiorstw funkcjonujących w wielu dziedzinach. Obecnie zapotrzebowanie na najwyższej jakości surowce, nie tylko do produkcji chemii gospodarczej, występuje w licznych branżach, w tym chemii budowlanej, środków ochronnych czy elementów izolacyjnych. Wyroby te kierujemy przede wszystkim do pracowników działów chemicznych, laboratoryjnych, zaopatrzenia oraz dostaw. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za którego pośrednictwem możemy udzielić szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące produktów z linii POLIGLIQ-T. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także nawiązania kontaktu.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka