Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Biodegradowalne czy ekologiczne surowce do produkcji farb i lakierów?

Do produkcji nowoczesnych farb i lakierów przeznaczonych na zewnątrz budynków powinny być wykorzystane odpowiednie surowce, które zagwarantują, że produkt będzie charakteryzował się odpowiednią trwałością, czyli odpornością na możliwie wszystkie czynniki zewnętrze. Jaki surowiec warto zatem wybrać?

Spis treści:
Ryzyko naturalnych składników
Poligliceryny
Wysoka trwałość
Możliwość modyfikacji
Niska lotność
Optymalna rozlewność i wchłanialność
Skuteczna kompostowalność

Jakie ryzyko niesie za sobą stosowanie naturalnych surowców do produkcji farb i lakierów?

Problemem surowców ekologicznych wykorzystanych do produkcji farb i lakierów jest wysokie ryzyko ich degradacji, przykładowo spowodowane długotrwałym działaniem promieniowania nadfioletowego, UV. Jednak za główny czynnik ograniczający zastosowanie biodegradowalnych czy ekologicznych surowców pochodzenia naturalnego do farb i lakierów uznaje się wpływ mikroorganizmów: bakterii, pierwotniaków czy grzybów. Również sama biodegradacja produktu, przez długotrwałe oddziaływania na środowisko naturalne surowców i ich produktów rozkładu w procesie degradacji, musi być brana pod uwagę przy projektowaniu nowego, ekologicznego produktu lub przy zastąpieniu obecnie wykorzystywanych surowców do produkcji. Przy czym każda pożądana cecha użytkowa mieszaniny bazowej farby i lakieru może przyczyniać się do znaczącego obniżenia trwałości gotowego produktu, przez to również jakości produktu. Spowodowane jest to obniżeniem kluczowych parametrów użytkowych dla ekologicznych farb i lakierów, do produkcji których dobrano niewłaściwe surowce, nieumiejętnie zastępując jedynie surowce ropopochodne alternatywnymi surowcami pochodzenia naturalnego, ekologicznymi zamiennikami czy biodegradowalnymi substytutami mieszanin bazowych. Dlatego też konieczne jest zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy ekologicznością surowca a jego zdolnością do biodegradacji.

Jaki surowiec wykorzystać do produkcji farb i lakierów?

Proponowanym rozwiązaniem ww. problemów jest stosowanie do produkcji farb i lakierów surowców opartych o surowce pochodzenia naturalnego o podwyższonej wytrzymałości na wpływ mikroorganizmów i degradację, m.in. promieniowanie UV. Dodatkowo stosowany surowiec powinien umożliwiać odpowiednią modyfikację właściwości użytkowych poprzez funkcjonalizację chemiczną. Przykładowo w celu nadania mu pożądanych właściwości hydrofilowo-hydrofobowych mieszaniny użytkowej lub bazy farbiarskiej. Przykładem takich składników do produkcji farb i lakierów są poligliceryny, będące mieszaniną eterów gliceryny, dla których należy wyróżnić 6 najważniejszych cech poligliceryn i ich pochodnych, ponieważ stanowią one biodegradowalną i ekologiczną alternatywę bazy surowcowej przy produkcji farb i lakierów.

Wałek z farbą

Niezwykła trwałość surowca

Zawarte w poliglicerynie grupy eterowe zapewniają niezwykła trwałość, podobną do takich surowców, jak poliglikole etylenowe, PEG czy glimy, które to wykorzystywane są powszechnie do tworzenia farb i lakierów.

Surowiec „szyty na miarę”

Zawartość licznych grup hydroksylowych w surowcu poliglicerynowym umożliwia odpowiednią dalszą modyfikację, a tym samym nadanie mu oczekiwanych właściwości. Przykładowo, eteryfikowane poliglicerole znajdują zastosowanie jako ekologiczne rozpuszczalniki do produkcji lakierów.

Niska lotność surowca

Poligliceryny oraz ich pochodne cechuje niska lotność, są bezpieczne w stosowaniu, nie tworzą z powietrzem mieszanin wybuchowych, nie wydzielają toksycznych par, których wdychanie podczas stosowania powodowałoby zagrożenia dla zdrowia. Surowiec ten nadaje się doskonale zarówno przy impregnacji zewnętrznej, jak i do produkcji farb i lakierów wykorzystywanych do malowania wnętrz.

Rozlewność i wchłanialność surowca

Zmodyfikowany odpowiednio (np. kwasem octowym) surowiec poliglicerynowy posiada również niską lotność, a przy tym zmniejszoną lepkość, zapewnia równomierne krycie malowanej powierzchni.

Zdolność wiązania barwników oraz stabilizacji pigmentów

Poligliceryny przez mnogość grup funkcyjnych w swojej strukturze wykazują zdolności koordynacyjne w wiązaniu barwników oraz stabilizacji pigmentów organicznych. Jednocześnie surowce te chronią związki barwne przed negatywnym działaniem promieniowania UV, wydłużając żywotność kolorów farb i lakierów.

Kompostowalność surowca

Prowadzone badania w firmie QMERIC potwierdziły skuteczną kompostowalność poligliceryn modyfikowanych kwasami tłuszczowymi. Produkty degradacji surowców opartych o poliglicerynę są również bezpieczne dla środowiska. Przeprowadzone w firmie badania fitotoksyczności potwierdziły całkowite bezpieczeństwo produktów rozkładu poliglicerolu oraz surowców opartych o pochodne estrów i eterów poligliceroli.

Wymienione wyżej cechy świadczą o wysokich cechach użytkowych poligliceryn, jako alternatywnych surowców do tworzenia farb i lakierów. Te ekologiczne i biodegradowalne surowce poliglicerynowe mogę zastąpić powszechnie stosowane surowce ropopochodne, szczególnie syntetyczne pochodne glikolu etylenowego.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka