Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Surowce chemiczne do produkcji naturalnych surfaktantów

Surowce chemiczne do produkcji surfaktantów muszą spełniać ścisłe wymogi jakościowe, aby w procesie technologicznego przetwórstwa otrzymywany produkt charakteryzowała powtarzalność cech użytkowych. Co ciekawe, komponenty wykorzystywane w procesie syntezy mają odmienny charakter chemiczny. Jedynie przez precyzyjne dozowanie surowca w procesie technologicznym wraz z powtarzalną jakością możliwe jest otrzymanie homogenicznego strukturalnie produktu. Dlatego też o właściwościach gotowego wyrobu decyduje przede wszystkim skład surowca.

Spis treści:
Czym się charakteryzują?
Rodzaje stosowanych surowców
Wymagania produkcyjne
Dlaczego warto?
Korzyści i zalety
Nasza oferta

Czym charakteryzują się surowce chemiczne do naturalnych surfaktantów?

Surowce chemiczne do produkcji naturalnych surfaktantów posiadają specyficzną budowę chemiczną, determinujące ich właściwości chemiczne, co wykorzystane jest zależne od rodzaju syntezowanych związków powierzchniowoczynnych. Mimo różnych kryteriów podziału najczęściej przyjmuje się kategoryzację na jonowe i niejonowe surfaktanty. Do pierwszej grupy zalicza się anionowe i kationowe związki powierzchniowoczynne. Kationowe: są to IV rzędowe sole amoniowe i aminy, najczęściej III i II rzędowe, zawierające w swej strukturze proste łańcuchy alifatyczne. Anionowe: są to m.in. mydła, czyli sole kwasów tłuszczowych. Drugą grupę stanowią związki niejonowe, posiadające w swojej budowie części hydrofilowe i hydrofobowe. W zależności od długości, stopnia rozgałęzienia i ilości specyficznych grup funkcyjnych zawartych w poszczególnych strukturach, związki te mają zmienną równowagę hydrofilowo-hydrofobową, określaną jako HLB. Przykładowo, HLB równe 2 charakteryzuje związki silnie hydrofobowe, natomiast HLB równe 17 związki silnie hydrofilowe.

Chemikalia w szkle

Rodzaje stosowanych surowców

Należy zauważyć, że obecnie coraz częściej producenci branż chemicznych, wybierają do procesu technologiczne surowce bezpieczne dla środowiska naturalnego. Kryteria te są również ważne w przypadku stosowanych surfaktantów. Istotne jest również obniżenie udziału związków powierzchniowoczynnych, w celu otrzymania bardziej wydajnych koncentratów. Jednocześnie oczekuje się, aby stosowane surfaktanty miały odpowiednio dobrany HLB, zgodnie z przeznaczaniem, który to jest odmienny dla poszczególnych grup związków. Przykładowo dla różnych wymienionych substancji w nawiasie podano ich oczekiwane HLB; kolejno środki antypieniące (1-3), emulgatory W/O (3-6) i O/W (8-13), środki zwilżające (7-9), myjące (12-13) i piorące (13-16).

Wymagania produkcyjne

Mimo, że związki powierzchniowoczynne mają mniejszy udział w samym produkcie, to produkty te często przeznaczone są dla użytkowników nieprofesjonalnych. Już samo wykorzystanie surfaktantów w produktach stosowanych w gospodarstwach domowych jest znaczące. Wymaga to zdecydowanych działań proekologicznych, ograniczających emisję związków potencjalnie szkodliwych. Co prawda, powszechnie stosowane mydła są oparte o biosurowce, głównie tłuszcze pochodzenia roślinnego, które to ulegają biodegradacji, jednak wytwarza się je nadal wykorzystując stare technologie. Dlatego wraz ze wzrostem świadomości konsumentów, rodzi się oczywiste zapotrzebowanie rynku na surowce umożliwiające produkcje związków powierzchniowoczynnych nowej generacji, opartych o zrównoważone technologie ich produkcji.

Dlaczego warto zastosować surowce chemiczne do produkcji naturalnych surfaktantów z oferty QMERIC?

QMERIC zajmuje się produkcją polieteroli, hydrofilowych surowców chemicznych wykorzystywanych do produkcji związków powierzchniowo czynnych. Związki te charakteryzuje wysokie HLB powyżej 13 nawet do 18 odpowiednio dla POLIGLIQ-T 4 do POLIGLIQ-T 2 , jednocześnie ich pochodne estrowe mają HLB od 13 do 6, w zależności od stopnia estryfikowania grup hydroksylowych i długości łańcucha. Ze względu na szeroki balans właściwości hydrofilowo-hydrofobowych surowce te są technologicznie atrakcyjne. Ponadto POLIGLIQ-T cechuje pełna biodegradowalność, nie zawierają żadnych substancji odzwierzęcych i toksycznych.

Korzyści i zalety

POLIGLIQ-T to produkty, które minimalizują napięcie powierzchniowe, usprawniają rozlewność układów polarnych oraz zmniejszają udział niejonowych dodatków w tworzonych wyrobach. Za pomocą tych substancji można obniżyć lepkość oraz stworzyć skuteczną barierę przeciwmrozową. Nie pozostawiają one przy tym tłustego filmu. Nasze produkty stabilizują związki naturalne i poprawiają płynięcie koncentratów. Nie bez znaczenia pozostaje duża stabilność chemiczna przy różnym pH i brak osadów strącanych ze związkami jonowymi. Co ciekawe, POLIGLIQ-T w wodzie ze związkami jonowymi zachowują się jak etery koronowe. Mają zdolność maskowania kationów jednowartościowych, przez to zwiększają aktywność anionowych związków powierzchniowoczynnych. Wyroby z tej linii są pakowane w polipropylenowe wiadra zawierające odpowiednią ilość substancji bądź też beczki i paletopojemniki o większych pojemnościach.

Nasza oferta

Oferta naszej firmy jest przeznaczona dla przedsiębiorstw funkcjonujących w wielu dziedzinach. Obecnie zapotrzebowanie na najwyższej jakości surowce występuje w licznych branżach, w tym chemii gospodarczej, środków ochronnych czy elementów izolacyjnych. Wyroby te kierujemy przede wszystkim do pracowników działów chemicznych, laboratoryjnych, zaopatrzenia oraz dostaw. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za którego pośrednictwem możemy udzielić szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące produktów z linii POLIGLIQ-T. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także nawiązania kontaktu.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka