Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Polimery biodegradowalne do produkcji dodatków uszlachetniających w masach i klejach budowlanych

Polimery biodegradowalne do produkcji dodatków uszlachetniających w budownictwie stosowane są w celu poprawy ich właściwości użytkowych. Stosowanie modyfikatorów lepkości mas i klejów ceramicznych przyczynia się do poprawy zarówno nakładania mieszanek w sposób ręczny i maszynowy przeznaczonych do samodzielnego przygotowania jak i produktów gotowych. W przypadku produktów do samodzielnego przygotowywania, dodatki uszlachetniające w masach lub koncentraty odpowiednio zapobiegają zbrylaniu się mieszanek sypkich czy rozwarstwianiu się płynów. Do mas gotowych dodatkowo stosuje się dodatki zabezpieczające przed rozwojem mikroorganizmów podczas przechowywania. Stosowanie dodatków uszlachetniających do mas gotowych powinno umożliwić zarówno magazynowanie i nakładanie mas w szerokim zakresie temperatury.

Spis treści:
Czym się charakteryzują?
Rodzaje stosowanych surowców
Wymagania produkcyjne
Dlaczego warto?
Korzyści i zalety
Nasza oferta

Czym charakteryzują się polimery biodegradowalne do produkcji dodatków uszlachetniających dla budownictwa?

W najnowocześniejszych technologiach dodatków do budownictwa stosowane są polimery biodegradowalne zawierające boczne grupy funkcyjne mające zdolność wiązania się z jonami pochodzącymi od mas ceramicznych stosowanych w produkcje. Pozwala to na otrzymanie blend polimerowo-mineralnych, które wzajemnie uzupełniają się w swoich właściwościach. Nową grupą polimerów zyskującą na znaczeniu w budownictwie są oligoeterole glicerynowe. Zawierają one liczne grupy funkcyjne i rozgałęzienia strukturalne pozwalając ma wzajemne molekularne przenikanie się łańcuchów polimerowych z jonami związków nieorganicznych. Te grupy funkcyjne oddziałują tworząc wraz z wodą i masą mineralną trwałe połączenie składników, jednocześnie wpływając stabilizująco na zawarte w mieszance dodatki uszlachetniające. Co ważne, dodatek rozgałęzionych łańcuchów polimerowych ogranicza zbrylanie się mas suchych, ułatwiając ich łączenie z wodą podczas przygotowywania. Inną istotną zaletą stosowania oligoeteroli glicerynowych jest brak efektu egzotermicznego podczas mieszania z wodą.

Rodzaje stosowanych surowców

Oprócz dodatków mineralnych, powszechnie stosowane są modyfikatory polimerowe, w których to do najczęściej wykorzystywanych należy zaliczyć rozpuszczalne w wodzie syntetyczne polimery, takie jak poli(alkohol winylowy), poliakrylamid, czy poliakrylany. Związki te wpływają głównie na modyfikację lepkości gotowych mas mineralnych, ułatwiają wiązanie wody oraz spoistość otrzymanego materiału po utwardzeniu. Rolą tych związków jest tworzenie molekularnego zbrojenie z łańcuchów polimerowych. QMERIC prowadzi badania nad dedykowanymi oligoeterolami linii POLIGLIQ-T w nowoczesnych zastosowaniach w branży budowlanej. Obecnie produkty te dedykowane są głównie jako dodatki do kompozycji wodorozcieńczalnych oraz przyjaznych środowisku: farb, gruntów i emulsji powłokotwórczych. Badania realizowane przez QMERIC dla budownictwa ukierunkowane są na technologie ochronne przed działaniem mikroorganizmów np. pleśni. Substancje modyfikujące produkty linii POLIGLIQ-T opierają się o działające selektywne związki azotowe pochodzenia naturalnego, które są znane w biochemii jako prekursory mechanizmów obronnych w wielu procesach biologicznych.

Chemia na etapie badawczym

Wymagania produkcyjne

Produkty linii POLIGLIQ-T oparte są o mieszaninę polieteroli glicerynowych. Otrzymywane są z surowców pochodzenia naturalnego, głównie gliceryny roślinnej. Charakteryzują się biodegradowalnością i kompostowalnością, przez to podatne są na działanie mikroorganizmów. Z jednej strony zapewnia to bezpieczeństwo środowiskowe poprzez brak akumulacji toksycznych związków w środowisku. Z drugiej jednak strony stwarza zagrożenie łatwiejszego rozwoju mikroorganizmów na porowatej powierzchni materiałów budowalnych. Dlatego też, w materiałach budowalnych stosuje się związki uniemożliwiające rozwój mikroorganizmów. POLIGLIQ-T zapewnia właściwości stabilizujące i odpowiednią mieszalność dla stosowanych dodatków grzybobójczych, ułatwiając równomierne rozprowadzenia związków czynnych w masach i klejach budowlanych. Dzięki odziaływaniu POLIGLIQ-T z czynnikiem aktywnym, uzyskuje się przedłużenie żywotności warstw podatnych na działanie mikroorganizmów, m.in. w pomieszczeniach narażonych na podwyższoną wilgotność takich jak piwnice, łazienki, baseny, balkony i tarasy. Jednocześnie mimo zastosowanych dodatków grzybobójczych, POLIGLIQ-T ulega degradacji środowiskowej przy dużym rozcieńczeniu (np. podczas mycia i konserwacji sprzętu budowalnego) i przed całkowitym związaniem mieszaniny budowlanej.

Dlaczego warto zastosować polimery biodegradowalne do produkcji chemii budowlanej z oferty QMERIC?

Mimo, że biodegradowalne polimerowo-mineralne materiały budowlane są droższe od ich tradycyjnych odpowiedników, materiały te cieszą się dużym powodzeniem ze względu na ich prostotę w zastosowaniu przez użytkowników nieprofesjonalnych. Opracowywana modyfikacja linii POLIGLIQ-T od QMERIC w dodatkach do materiałów budowanych ma zapewniać wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowe wraz z łatwością w ich stosowaniu. Jednocześnie modyfikatory te są oceniane pod względem zapewniania całkowitej mieszalności z wieloma wyrobami stosowanymi w branży budowalnej, szczególnie w korelacji z dodatkami grzybobójczymi. Surowce te charakteryzuje wysoka trwałości na działanie podwyższonej temperatury i stabilność w szerokim zakresie pH. Ostatecznie produkty bazujące na produktach z linii POLIGLIQ-T dla budownictwa znajdą zastosowanie jako dodatki do klejów, spoiw budowalnych, tynków, gruntów czy farb emulsyjnych. Ponadto POLIGLIQ-T cechuje pełna biodegradowalność, nie zawierają żadnych substancji odzwierzęcych i toksycznych.

Korzyści i zalety

POLIGLIQ-T to produkty, które zmniejszają napięcie powierzchniowe, usprawniają rozlewność mas mineralnych i płynów, zmniejszają udział niejonowych dodatków. W masach ceramicznych i klejach działają przeciw pyleniu mieszanek, ułatwiają rozrabianie z wodą oraz zastępują grunt, zwiększając powinowactwo do podłoża. Posiadają istotną stabilność chemiczna w szerokim zakresie pH. Nie tworzą osadów z jonami wapnia i magnezu. POLIGLIQ-T w wodzie ze związkami jonowymi zachowują się jak etery koronowe, mając zdolność wiązania kationów. Wyroby z tej linii są pakowane w polipropylenowe wiadra zawierające odpowiednią ilość substancji bądź też beczki i paletopojemniki o większych pojemnościach.

Nasza oferta

Oferta naszej firmy jest przeznaczona dla przedsiębiorstw funkcjonujących w wielu dziedzinach. Obecnie zapotrzebowanie na najwyższej jakości surowce występuje w licznych branżach, w tym chemii budowlanej, środków ochronnych czy elementów izolacyjnych. Wyroby te kierujemy przede wszystkim do pracowników działów chemicznych, laboratoryjnych, zaopatrzenia oraz dostaw. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za którego pośrednictwem możemy udzielić szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące produktów z linii POLIGLIQ-T. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także nawiązania kontaktu.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka