Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Surowce do produkcji mieszanin bazowych płynów chłodniczych dla przemysłu 

Surowce do produkcji dodatków uszlachetniających dla przemysłu muszą spełniać zarówno normy jakościowe, jak i środowiskowe. Mimo, że ich zastosowanie jest powszechne, wykorzystywane są głównie przez użytkowników profesjonalnych. Dodatki te stosowane są w celu poprawy właściwości użytkowych płynów technologicznych, w tym płynów chłodniczych. Ważną cechą użytkową dodatków uszlachetniających do płynów chłodniczych jest ich odporność na warunki środowiska pracy, odporność termiczną i chemiczną oraz obojętność korozyjną.

Spis treści:
Czym się charakteryzują?
Rodzaje stosowanych substancji
Wymagania produkcyjne
Dlaczego warto?
Korzyści i zalety
Nasza oferta

Czym charakteryzują się surowce do produkcji dodatków uszlachetniających do mediów chłodzących?

Surowce do produkcji są często niezbędne, ponieważ współczesna technologia produkcyjna wymaga ciągłego bilansowania ciepła celem odzysku energii i limitowani strat podczas produkcji. Odpowiednie media chłodzące wraz z wysokowydajnymi urządzeniami pozwalającymi na wysokosprawne zarządzanie ciepłem stanowi istotę nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Urządzenia te muszą pracować w sposób powtarzalny i ciągły, a wykorzystywane płyny do bezpośredniego odbioru lub dostarczania ciepła muszą być stabilne i trwałe chemicznie, szczególnie na działanie w szerokim zakresie temperatur. Ponadto ważna jest ochrona antykorozyjna instalacji, odporność na utlenianie czy zmianę pH podczas długotrwałej pracy płynów. W najnowocześniejszych technologiach dodatków do mediów obierających ciepło z instalacji przemysłowych stosuje się związki poliolowe w roztworach wodnych. Grupy hydroksylowe tych związków aktywnych nadają płynom odpowiednie właściwości poprzez tworzenie stabilnych oddziaływań z wodą. Niska lotność związków poliolowych zapewnia trwałość kompozycji. Jednocześnie warto zauważyć, że jako związki poliolowe powszechnie są stosowane glikole.

Rodzaje stosowanych surowców

Oprócz stosowanych powszechnie glikoli, oligoeterole glicerynowe zaczynają stanowić nową grupę związków zyskującą na znaczeniu jako media grzewczo – chłodzące. Związki te zawierają liczne grupy funkcyjne i rozgałęzienia strukturalne, pozwalając na wzajemne molekularne przenikanie się łańcuchów polimerowych. Te grupy funkcyjne oddziałują z wodą, wpływając stabilizująco na zawarte w mieszance dodatki uszlachetniające. QMERIC prowadzi badania nad dedykowanymi oligoeterolami linii POLIGLIQ-T w nowoczesnych zastosowaniach w branży chłodnictwa przemysłowego i gospodarki cieplnej na instalacjach przemysłowych. Badania realizowane przez QMERIC ukierunkowane są na opracowanie płynów i dodatków uszlachetniających w kategorii technologii ochronnych celowanych dla długiej i stabilnej pracy instalacji przemysłowej

Wymagania produkcyjne

Produkty linii POLIGLIQ-T oparte są o mieszaninę polieteroli glicerynowych. Otrzymywane są z surowców pochodzenia naturalnego, głównie gliceryny roślinnej. Charakteryzują się biodegradowalnością i kompostowalnością. Podatność linii POLIGLIQ-T na działanie m.in. mikroorganizmów glebowych zapewnia bezpieczeństwo środowiskowe, tj. brak akumulacji toksycznych związków w środowisku. Co ważne, przy zastosowaniu dodatków grzybobójczych, POLIGLIQ-T ulega degradacji środowiskowej przy dużym rozcieńczeniu.

Bąbelki substancji płynnej

Dlaczego warto zastosować surowce do produkcji płynów chłodniczych z oferty QMERIC?

Opracowywana modyfikacja linii POLIGLIQ-T od QMERIC w surowcach do produkcji płynów chłodniczych ma zapewniać wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowe wraz z łatwością w stosowaniu. Jednocześnie modyfikatory te są oceniane pod względem zapewniania całkowitej mieszalności z wieloma wyrobami stosowanymi w chłodnictwie, szczególnie w korelacji z glikolem propylenowym, glikolem etylenowym, gliceryną. Również zwraca się uwagę na korelację POLIGLIQ-T z pozostałymi substancjami pomocniczymi stosowanymi w chłodnictwie, szczególnie reaktywnymi aminami, jak trietanoloamina. Surowce POLIGLIQ-T charakteryzuje wysoka trwałość na działanie podwyższonej temperatury i stabilność w szerokim zakresie pH. Ostatecznie produkty bazujące na produktach z linii POLIGLIQ-T znajdą zastosowanie jako dodatki do koncentratów.

Korzyści i zalety

POLIGLIQ-T to produkty, które zmniejszają napięcie powierzchniowe, wpływają na zmniejszenie oporów tłoczenia oraz chronią przed korozją. Dodatkowo zastosowanie linii produktów POLIGLIQ-T do produkcji płynów chłodniczych zmniejsza udział niejonowych dodatków. Dodatek POLIGLIQ-T przeciwdziała nadmiernemu pienienie, jednocześnie ułatwiając mieszanie z wodą oraz zastępując syntetyczne zagęstniki polimerowe. POLIGLIQ-T posiadają istotną stabilność chemiczną w szerokim zakresie pH. Nie tworzą osadów z jonami wapnia i magnezu. POLIGLIQ-T w wodzie ze związkami jonowymi zachowują się jak etery koronowe, mając zdolność wiązania kationów. Wyroby z tej linii są pakowane w polipropylenowe wiadra zawierające odpowiednią ilość substancji bądź też beczki i paletopojemniki o większych pojemnościach.

Nasza oferta

Oferta naszej firmy jest przeznaczona dla przedsiębiorstw funkcjonujących w wielu dziedzinach. Obecnie zapotrzebowanie na najwyższej jakości surowce występuje w licznych branżach, w tym chemii przemysłowej, środków ochronnych czy elementów izolacyjnych. Wyroby te kierujemy przede wszystkim do pracowników działów chemicznych, laboratoryjnych, zaopatrzenia oraz dostaw. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za którego pośrednictwem możemy udzielić szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące produktów z linii POLIGLIQ-T. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także nawiązania kontaktu.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka