Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Surowce do produkcji chemii gospodarczej – bezpieczeństwo użytkowe i efektywność działania

Surowce do produkcji chemii gospodarczej, ze względu na swoją reaktywność wymagają odpowiedniego przygotowania, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi nieprofesjonalnemu. Skuteczne, lecz drażniące koncentraty substancji aktywnych przeznaczone są dla użytkowników profesjonalnych tj. myjnie samochodowe, zakłady mechaniki pojazdowej, zakłady produkcyjne, centra handlowe, firmy sprzątające. Produkty te cechuje konieczność odpowiedniego rozcieńczenia przed wykorzystaniem. Jednocześnie poszukuje się zarówno substancji bezpiecznych, łatwo mieszalnych z wodą oraz dodatków uszlachetniających stabilizujących zawarte w nich związki aktywne. Bardzo dobrym rozwiązaniem są koncentraty oparte o mieszaniny oligoeterolowe. Zawarte w nich substancje mają działanie stabilizujące związki aktywne, zapewniające trwałość chemiczną oraz bardzo dobrą mieszalność z wodą w każdym stosunku.

Spis treści:
Czym się charakteryzują?
Rodzaje
Wymagania produkcyjne
Dlaczego warto?
Korzyści i zalety
Nasza oferta

Czym charakteryzują się surowce do produkcji chemii gospodarczej przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych?

Surowce do produkcji chemii gospodarczej – tej powszechnie dostępnej- są często nieskuteczne do mycia powierzchni chropowatych lub zanieczyszczonych substancjami smolistymi (jak smary, oleje) czy lepkimi (jak żywice, kleje), bowiem ograniczenie aktywności substancji chemicznych limituje zakres przeznaczenia. Usunięcie ww. zanieczyszczeń wymaga nadmiernego wykorzystania chemii gospodarczej. Koncentraty surfaktantów są niedostępne dla użytkowników nieprofesjonalnych, ponieważ mogą powodować poparzenia skóry i podrażnienia dróg oddechowych w przypadku nieumiejętnego wykorzystania. Dodatki uszlachetniające stosowane do koncentratów mają zapewnić bezpieczeństwo użytkowe i trwałość zawartych w nich surfaktantów czy reaktywnych substancji aktywnych. Dodatkowo muszą wykazywać bardzo dobrą mieszalność z wodą w każdym stosunku przy zachowaniu całkowitej ich trwałości, niezależnie od ilości wprowadzonej wody do ich rozcieńczenia, a wraz z nią jonów wapnia i magnezu. Również w szerokim zakresie pH stosowane dodatki muszą wykazywać całkowitą stabilność chemiczną. W przypadku produktów firmy QMERIC, dodatek POLIGLIQ-T znacząco poprawia właściwości użytkowe koncentratu, a przygotowane z nich ciecze muszą posiadać dobrą rozlewność czy zwilżalność względem powierzchni. Jednocześnie dodatek POLIGLIQ-T wpływa na wzrost aktywności substancji czynnych zawartych w koncentratach i płynach, stabilizując je podczas rozcieńczania. Inną cechą pożądaną jest całkowita antykorozyjność samych koncentratów względem elementów ocynkowanych przy jednoczesnej stabilności i trwałości chemicznej, czyli możliwe jest ich stosowanie przy długotrwałym kontakcie z elementami o obniżonej trwałości na korozję w odkurzaczach piorących czy dyszach myjących.

Rodzaje

Zarówno mydła potasowe, pochodne soli amoniowych czy niejonowe związki powierzchniowo czynne pochodzenia syntetycznego stanowią podstawową grupę substancji aktywnych wykorzystywanych do produkcji koncentratów do zastosowań profesjonalnych. Produkty firmy QMERIC, linii POLIGLIQ-T, gdy wchodzą w skład mieszanin formujących koncentrat zapewnią zwiększenie jego trwałości, a po odpowiednim rozcieńczeniu tego koncentratu celem otrzymania cieczy użytkowej, działają wspomagająco na ww. substancje aktywne. Co ważne, mechanizm tego wspomagania, czyli wzrostu aktywności substancji czynnych oparty jest o zawarte w POLIGLIQ-T grupy hydroksylowe i eterowe. Te aktywne grupy funkcyjne w produktach POLIGLIQ-T wpływają na wzrost aktywności związków czynnych poprzez tworzenie stabilnych oddziaływań między wodą i POLIGLIQ-T oraz pośrednio pomiędzy wiązaniem kationów przez POLIGLIQ-T i cząsteczki wody. Powoduje to wzmacnianie aktywności anionów i mydeł potasowych, a także zapewnia wzrost stabilności na działanie jonów magnezu i wapnia oraz tlenu z powietrza. Ponadto niska lotność związków poliolowych zapewnia trwałość kompozycji. Jednocześnie warto zauważyć, że POLIGLIQ-T cechuje całkowita biodegradowalność i przyjazność dla środowiska. Obecne badania realizowane przez QMERIC ukierunkowane są na opracowanie nowych stabilizatorów do koncentratów dla chemii gospodarczej. Zastosowanie odpowiednich dodatków uszlachetniających zapewnia bezpieczeństwo użytkowe i środowiskowe przy długotrwałym ich stosowaniu.

Szklane zlewki

Wymagania produkcyjne

Produkty linii POLIGLIQ-T oparte są o mieszaninę polieteroli glicerynowych. Otrzymywane są z surowców pochodzenia naturalnego, głównie gliceryny roślinnej. Charakteryzują się biodegradowalnością i kompostowalnością. Podatność linii POLIGLIQ-T na działanie m.in. mikroorganizmów glebowych zapewnia bezpieczeństwo środowiskowe, tj. brak akumulacji toksycznych związków w środowisku. Co ważne, przy zastosowanych dodatków grzybobójczych, POLIGLIQ-T ulega degradacji środowiskowej przy dużym rozcieńczeniu.

Dlaczego warto zastosować surowce do produkcji chemii gospodarczej z oferty QMERIC?

Opracowywane surowce do produkcji chemii gospodarczej od QMERIC mają zapewniać wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowe wraz z łatwością w stosowaniu. Jednocześnie modyfikatory te są oceniane pod względem zapewniania całkowitej mieszalności w korelacji z powszechnie stosowanymi surfaktantami i związkami czynnymi w chemii gospodarczej. Również zwraca się uwagę na korelację POLIGLIQ-T z alkaliami, ponieważ alkaliczne koncentraty są wykorzystywane jako profesjonalne środki czystości w zakładach przetwórstwa spożywczego. Surowce POLIGLIQ-T charakteryzuje wysoka trwałość na działanie podwyższonej temperatury i stabilność w szerokim zakresie pH, a dla samych koncentratów wykazują właściwości ochronne. Ostatecznie produkty bazujące na produktach z linii POLIGLIQ-T znajdą zastosowanie jako dodatki do koncentratów.

Korzyści i zalety

POLIGLIQ-T to produkty, które wpływają na zmniejszenie napięcia powierzchniowego i ograniczają udział dodatków uszlachetniających, szczególnie wykorzystanie stabilizatorów koncentratów substancji aktywnych. Dodatek POLIGLIQ-T przeciwdziała nadmiernemu tworzeniu się piany na cieczy użytkowej, jednocześnie ułatwiając mieszanie z wodą oraz zastępują syntetyczne zagęstniki polimerowe stosowane w koncentratach, zapewniając większą stabilność cieczy użytkowej. Co ważne, POLIGLIQ-T posiadają istotną stabilność chemiczną w szerokim zakresie pH. Nie tworzą osadów z jonami wapnia i magnezu. POLIGLIQ-T w wodzie ze związkami jonowymi zachowują się jak etery koronowe, mając zdolność wiązania kationów. Nie ma niebezpieczeństwa wytrącenia osadów przy otrzymywaniu cieczy użytkowej. Wyroby z tej linii są pakowane w polipropylenowe wiadra zawierające odpowiednią ilość substancji bądź też beczki i paletopojemniki o większych pojemnościach.

Nasza oferta

Oferta naszej firmy jest przeznaczona dla przedsiębiorstw funkcjonujących w wielu dziedzinach. Obecnie zapotrzebowanie na najwyższej jakości surowce występuje w licznych branżach, w tym chemii przemysłowej, środków ochronnych czy elementów izolacyjnych. Wyroby te kierujemy przede wszystkim do pracowników działów chemicznych, laboratoryjnych, zaopatrzenia oraz dostaw. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za którego pośrednictwem możemy udzielić szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące produktów z linii POLIGLIQ-T. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także nawiązania kontaktu.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka