Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Surowce chemiczne do produkcji płynów chłodniczych

Produkcja surowców chemicznych stosowanych jako składniki płynów chłodzących wymaga wykorzystania wysokiej jakości surowców. Oprócz wysokiej odporności chemicznej i termicznej w zakresie pracy płynu chłodniczego, surowce do produkcji płynów chłodniczych, dodatkowo coraz częściej, powinny być również przyjazne dla środowiska naturalnego. Związane jest to z problemem kosztownej regeneracji lub utylizacji przepracowanych płynów chłodniczych, oraz pośrednio z minimalizowaniem zagrożenia dla środowiska w przypadku nieoczekiwanego rozszczelnienia instalacji, przykładowo zaistniałej w wyniku korozji wrażliwych elementów instalacji.

Spis treści:
Jakie wymagania muszą spełniać?
Wpływ dodatków chłodniczych na środowisko naturalne
Ekologiczne środki chłodnicze
Dlaczego warto wybrać POLIGLIQ-T?
Kompleksowe zastosowanie

Jakie wymagania muszą spełniać surowce chemiczne do produkcji płynów chłodniczych?

Zarówno surowce i dodatki chemiczne wykorzystywane do produkcji płynów chłodniczych powinny charakteryzować się wysoką jakością użytkową, odpornością termiczną i chemiczną w warunkach pracy. Oczekuje się szczególnie wysokiej odporności na utlenianie i degradację termiczną surowców chemicznych stosowanych przy produkcji. Ważnym wymaganiem stawianym dodatkom chemicznym do płynów chłodniczych jest ochrona instalacji i urządzeń przed korozją, związaną z bezpośrednim kontaktem płynu chłodniczego. Oprócz zachodzących reakcji ubocznych utleniania powodujących zakwaszanie płynu chłodniczego, standardem również jest wykorzystanie dodatków chemicznych, niezawierających związków jonowych, w tym szczególnie chlorków, celem ograniczenia wystąpienia kwaśnej korozji instalacji. W praktyce znaczenie ma zastosowanie oligomerycznych i polimerowych dodatków chemicznych, tj. najnowszej IV generacji, znacząco ograniczających negatywny wpływu używanych środków na prace instalacji, a pośrednio również na środowisko naturalne.

Analiza substancji chemicznej

Wpływ dodatków chłodniczych na środowisko naturalne

Obecnie głównym surowcem do produkcji płynu chłodniczego jest glikol etylenowy. Stosowany jest jako roztwór wodny wraz z trójetanoloaminą, dodatkiem chemicznym zapewniającym większą trwałość na warunki utleniające. Mechanizm wydłużonej trwałości płynu chłodniczego stabilizowanego trójetanoloaminą polega na zobojętnianiu utlenionego glikolu. Zatem ten dodatek chemiczny nie chroni samego płynu przed utlenianiem, jedynie wydłuża jego możliwe zastosowanie zabezpieczając czasowo instalację przed korozją. Dodatkowo trójetanoloamina jest surowcem chemicznym, który ma potencjalną toksyczność ostrą, utajnioną i przewlekłą w odniesieniu do gatunków wodnych. Natomiast, doskonała mieszalność z wodą płynów chłodniczych stanowi realne zagrożenia dla organizmów wodnych przez pośrednie ich przenikanie do wód gruntowych podczas rozszczelnienia instalacji, lub uwolnienia pozostałości (odcieków) do środowiska z zużytych opakowań po płynie, co następuje szczególnie często podczas mycia lub wymiany przepracowanego płynu.

Ekologiczne środki chłodnicze

Coraz większe znaczenie przy produkcji płynów chłodniczych mają poliole degradowalne . Podobnie jak w przypadku glikoli etylenowych, stosuje się diole o większych ciężarach cząsteczkowych, lub poliole o mniejszych ciężarach cząsteczkowych. Te dodatki chemiczne nadal traktowane są jako półprodukty chemiczne, wymagają odpowiedniego rozcieńczenia. Jednak ze względu na większą odporność na utlenianie oraz degradację termiczną nie wymagają stosowania dodatków uszlachetniających takich jak trójetanoloamina. Najczęściej stosowanymi poliolami degradowalnym są niskocząsteczkowe polialkohole lub poliglicerole. Polialkohole są produktami chemicznymi opartymi o surowce syntetyczny, natomiast do otrzymania poligliceroli wykorzystywane są surowce pochodzenia naturalnego jak gliceryna roślina. Szybkość degradacji środowiskowej poligliceroli opartych o glicerynę rośliną jest również większa niż polialkoholi otrzymanych z surowców ropopochodnych. W glebie są one wykorzystywane przez mikroorganizmy glebowe jako łatwo przyswajalne źródło węgla, natomiast jako półprodukty chemiczne do produkcji płynów chłodniczych użytkowane są jako mieszaniny wodne pracujących w warunkach ich sanityzacji. Z tego powodu, wykorzystanie degradowalnych polioli do produkcji płynów chłodniczych nie niesie ze sobą ryzyka środowiskowego.

Dlaczego warto wybrać surowce chemiczne do produkcji płynów chłodniczych zawarte w produktach z linii POLIGLIQ-T?

Surowce chemiczne do produkcji płynów chłodnicznych z linii POLIGLIQ-T to związki o pochodzeniu naturalnym. W serii tej nie występują żadne substancje toksyczne i odzwierzęce, a jedynie organiczne i degradowalne poliole zawierające w swoim składzie oligoeterole. POLIGLIQ-T to produkty uniwersalne, które mają bardzo wysoką jakość użytkową. POLIGLIQ-T to doskonałe dodatki chemiczne. Zawarte poliole degradowalne w składzie POLIGLIQ-T tj. diglycerin, polyglycerin 3 czy polyglycerin 4, mają większe rozmiary cząsteczek niż sama cząsteczka glikolu etylenowego. Dodatkowo z wodą zachowuje się jak naturalne emulgatory, tworząc roztwory eutektyczne, płyny o zmniejszonej lepkości, wpływając na zmniejszenie wysokości kosztów tłoczenia płynu w instalacji. Ponadto, mają zdolność tworzenia wiązań z jonami, która powoduje że nie następuje wytrącanie się osadów soli żelaza, manganu czy niklu, pochodzących z potencjalnych ognisk korozji instalacji przemysłowej. W serii tej oferujemy trzy środki o odmiennym składzie, do których należą POLIGLIQ-T 2, POLIGLIQ-T 3 oraz POLIGLIQ-T 4.

Kompleksowe zastosowanie

Obecnie w naszej firmie prowadzimy badania nad wykorzystaniem produktów POLIGLIQ-T 3 i POLIGLIQ-T 4 w formie koncentratów, przeznaczonych do pomp ciepła. Prace te mogą przyczynić się do znaczącego ograniczenia korozji aparatury precyzyjnej. W naszych badaniach szczególną uwagę poświęcamy płyną, które mogą być wykorzystane zarówno przez zakłady przemysłowe jak i użytkowników nieprofesjonalnych. Dbamy o ocenę poziomu ryzyka, z uwzględnieniem rozpoznawczych badań laboratoryjnych pod kątem wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko. Zastosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych wykluczane jest już na tym etapie badań. Produkty z linii POLIGLIQ-T opracowujemy też w taki sposób, aby nie działały one niekorzystnie na organizmy glebowe. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka