Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Surowce do produkcji nawozów

Wysokiej jakości surowce do produkcji nawozów i środków ochronny roślin powinny odpowiednio zapewniać dużą wydajność produkcyjną i skuteczność ochrony roślin. Konieczna jest również gwarancja wysoce selektywnego działania, celującego wyłącznie w czynniki chorobotwórcze. Substancje te muszą mieć zdolność dostarczania do gleby niezbędnych dla rozwoju roślin składników pokarmowych, które są dostarczane w sposób kontrolowany oraz umożliwią polepszenie właściwości biologicznych i fizycznych gleb przy długotrwałym stosowaniu.

Spis treści:
Jakie wymagania muszą spełniać?
Wpływ środków ochrony roślin na środowisko naturalne
Ekologiczne środki agrotechniczne
Dlaczego warto wybrać POLIGLIQ-T?
Kompleksowe zastosowanie

Jakie wymagania muszą spełniać surowce do produkcji nawozów?

Surowce do produkcji nawozów powinny zapewniać jak najlepszą jakość, standardem jest stosowanie związków wolnych od chloru, który to negatywnie wpływa na zasolenie gleb przy długotrwałym stosowaniu, pogarszając przyswajanie składników pokarmowych z gleby przez systemie korzeniowym roślin. Powinien buforować uwalnianie mikroskładników powodując zachowanie dużej wydajności polowej, przeciwdziałając wystąpieniu stresu roślin, a jednocześnie cechować się wysokim poziomem bezpieczeństwa w stosowaniu. Obecnie wpływ ochrony chemicznej upraw musi być oceniany w bardzo szerokim zakresie, z uwzględnieniem różnych ścieżek emisji chemikaliów do otoczenia naturalnego. W praktyce znaczenie ma nie tylko zabezpieczenie samych roślin, ale też ograniczenie negatywnego wpływu używanych środków na środowisko.

Wpływ środków ochrony roślin na środowisko naturalne

Wszystkie działania agrotechniczne mają związek z produkcją żywności, dlatego wysoka jakość i bezpieczeństwo chemikaliów ma kluczowe znaczenie. Znaczna część tych procesów dotyczy początkowych etapów prac, jednak wykazują one bezpośredni wpływ na cały sektor spożywczy i w konsekwencji również na zdrowie konsumentów. Obecnie występuje wyraźny trend ograniczania zużycia substancji niebezpiecznych, a także zastępowania ich neutralnymi odpowiednikami. Dotyczy to zwłaszcza upraw monokulturowych oraz wielopowierzchniowych, w których zakres ingerencji chemicznych jest największy. W przypadku upraw drobnopowierzchniowych oraz mieszanych często występuje lekceważenie negatywnego wpływu substancji chemicznych, co w dużym stopniu wynika z ograniczonej dostępności specjalistycznych środków ochrony roślin dla mniejszych producentów. Nie bez znaczenia pozostaje brak skutecznych, a przy tym zarejestrowanych substancji dedykowanych rolnictwu ekologicznemu.

Rolnik stosujący nawóz

Ekologiczne środki agrotechniczne

Ze względu na zmieniające się potrzeby i wymagania stawiane w sektorze rolnym coraz większa uwaga poświęcana jest stosowaniu nowoczesnych metod projektowania środków agrotechnicznych. Rozwiązania te opracowywane są zgodnie z trendami ekologicznymi, ponieważ bazują na biodegradowalnych oraz nietoksycznych substancjach. Do ich pozyskania wykorzystywane są surowce pochodzenia naturalnego, które mają szerokie zastosowanie w agrotechnice. Substancji tych używać można zarówno w środkach nawozowych, jak i płynach pomocniczych do konserwacji urządzeń mechanicznych. Badania przeprowadzane na poszczególnych surowcach potwierdzają ich skuteczność ochronną, chociażby pod kątem wytrzymałości na oddziaływanie niskich temperatur czy wytrącanie się trudno rozpuszczalnych osadów nieorganicznych. Za ich pomocą można zabezpieczyć dysze i elementy hydrauliczne opryskiwaczy polowych, neutralizując przy tym właściwości środków ochrony roślin pozostałych w zarysowaniach materiałów tworzywowych czy porach elementów gumowych. Żywotność sprzętu rolniczego podnosi się także dzięki ograniczeniu napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej w rolniczych opryskach, a zastosowanie wybranych substancji w połączeniu z nawozami dolistnymi dodatkowo zwiększa skuteczność pobierania samego nawozu przez rośliny.

Dlaczego warto wybrać surowce do produkcji nawozów zawarte w produktach z linii POLIGLIQ-T?

Surowce do produkcji nawozów stosowane w produktach z linii POLIGLIQ-T to związki o pochodzeniu naturalnym. W serii tej nie występują żadne substancje toksyczne i odzwierzęce, a jedynie organiczne i degradowalne poliole zawierające w swoim składzie oligoeterole. POLIGLIQ-T to produkty uniwersalne, które mają bardzo wysoką jakość użytkową i z powodzeniem sprawdzają się w przemyśle nawozowym jako nawozy płynne oraz koncentraty nawozowe. W serii tej oferujemy trzy środki o odmiennym składzie, do których należą POLIGLIQ-T 2, POLIGLIQ-T 3 oraz POLIGLIQ-T 4.

Kompleksowe zastosowanie

Obecnie w naszej firmie prowadzimy badania nad wykorzystaniem produktów POLIGLIQ-T 3 i POLIGLIQ-T 4 w formie agrolubrykantów, przeznaczonych do sklejania łuszczyn. Zabieg ten zapobiega przed ich przedwczesnym pękaniem. Prace te mogą przyczynić się do znaczącego ograniczenia strat występujących w uprawach wielu roślin, takich jak chociażby gryka, facelia czy rzepak. W naszych badaniach szczególną uwagę poświęcamy globalnej analizie problemu. Pozom ryzyka oceniany jest kompleksowo, z uwzględnieniem rozpoznawczych badań laboratoryjnych pod kątem wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko uprawne. Zastosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych wykluczane jest już na tym etapie badań. Produkty z linii POLIGLIQ-T opracowujemy też w taki sposób, aby nie działały one niekorzystnie na owady zapylające. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka