Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Biodegradowalne polimery

Biodegradowalne polimery to powstałe w procesie polimeryzacji tworzywa, które wykazują zdolność do rozkładu biologicznego. W praktyce oznacza to, że są w pełni biowchłanialne i ulegają całkowitemu przetworzeniu w wodę, biomasę i dwutlenek węgla przez bakterie i inne mikroorganizmy występujące w glebie lub w wodzie. Do ich wytwarzania wykorzystywane są różnego rodzaju surowce odnawialne oraz petrochemiczne. Polimery tego typu mają obecnie coraz szersze zastosowanie w wielu branżach.

Spis treści:
Czym są?
Degradacja biologiczna
Podział materiałów biodegradowalnych
Jakie mają zastosowanie?
Produkty z serii POLIGLIQ-T
Właściwości i możliwości wykorzystania

Czym są biodegradowalne polimery?

Biodegradowalne polimery termoplastyczne można przetwarzać poprzez formowanie wtryskowe i rozdmuchowe, wytłaczanie, termoforowanie oraz wykorzystanie innych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Sam proces ich biodegradacji polega na stopniowym rozpadzie w środowisku naturalnym, który odbywa się pod wpływem działania grzybów, glonów, drożdży czy bakterii w sprzyjających ich rozwojowi warunkach. Wpływa na to np. obecność wilgoci, tlenu, odżywek mineralnych czy odpowiedniej temperatury.

Degradacja biologiczna

Pierwszym etapem procesu degradacji biologicznej jest rozpad wiązań chemicznych w łańcuchu danego polimeru, co odbywa się wskutek ataków enzymów wywołujących utlenianie lub hydrolizę. Przemiana w wodę, dwutlenek węgla czy biomasę następuje natomiast w wyniku mineralizacji. W warunkach naturalnych zachodzą różne procesy depolimeryzacji, czyli fragmentacji łańcucha polimerowego. Ich przebieg jest jednak dość zróżnicowany, a na faktyczne i całkowite wyeliminowanie polimeru ze środowiska pozwala jedynie biodegradacja. Polimer będący materiałem naturalnym może ulegać temu procesowi w różnym stopniu – zarówno w warunkach środowiskowych aerobowych, jak i anaerobowych.

Podział materiałów biodegradowalnych

Materiały biodegradowalne zaliczane są do trzech różnych klas. W pierwszej z nich występują polimery naturalne, a także ich modyfikacje oraz mieszaniny z polimerami syntetycznymi. Dotyczy to zwłaszcza tworzyw na bazie skrobi oraz celulozy. Do klasy drugiej należą polimery syntetyczne ulegające całkowitej biodegradacji, takie jak rozpuszczalne w wodzie PVA i PEG oraz nierozpuszczalne w wodzie poliestry alifatyczne PGA, PCL i PLA. W klasie trzeciej znajdują się natomiast poliestry pochodzenia bakteryjnego, czyli tzw. biopoliestry.

Polimery molekuły

Jakie zastosowanie mają biodegradowalne polimery?

Biodegradowalne polimery mają zróżnicowane zastosowanie ze względu na swoją przyjazność dla środowiska. Zapotrzebowanie na tego typu produkty w krajach wysokorozwiniętych nieustannie wzrasta, zwłaszcza w rolnictwie, branży opakowaniowej, tekstylnej oraz medycznej. Podstawowym kierunkiem ich zastosowań jest wytwarzanie toreb na odpady komunalne i żywność oraz jednorazowej odzieży sanitarnej. Polimery te wykorzystywane są również w produkcji opakowań środków higienicznych i lekarstw, ręczników i serwetek higienicznych, toreb na nawozy sztuczne czy folii ogrodniczych. Ich zastosowanie jest przydatne także przy wytwarzaniu powłok do papieru, nici chirurgicznych czy degradowalnych nośników chemikaliów.

Produkty z serii POLIGLIQ-T

W przemyśle materiałów polimerowych szerokie zastosowanie znajdują produkty z linii POLIGLIQ-T, które są opracowywane przez naszą firmę QMERIC. W serii tej występują degradowalne poliole, będące organicznymi związkami chemicznymi zawierającymi oligoeterole. Do wytwarzania tych produktów służą jedynie substancje pochodzenia naturalnego, w których nie występują związki toksyczne lub odzwierzęce. Wyroby z serii POLIGLIQ-T wyróżniają się najwyższą jakością użytkową, a przy tym są bardzo uniwersalne. Nasza firma oferuje trzy produkty: POLIGLIQ-T 2, POLIGLIQ-T 3 i POLIGLIQ-T 4, które mają odmienny skład i zakres zastosowań. Do ich zalet należy bardzo duża stabilność chemiczna i trwałość temperaturowa, a także możliwość mieszania z alkoholami i wodą w dowolnym stosunku.

Właściwości i możliwości wykorzystania

W produktach z linii POLIGLIQ-T występuje bardzo niewielka zawartość cyklicznych związków, co ma swoje przełożenie na ich optymalne parametry. Środki te mogą posłużyć jako plastyfikatory żywic jonowymiennych, separatory form, substancje usprawniające proces rozdzielania form wtryskowych, a także preparaty zabezpieczające polimerowe superabsorbenty. Ich zastosowanie zauważalnie ogranicza udział niejonowych dodatków, podnosi rozlewność układów polarnych oraz obniża napięcie powierzchniowe. Z powodzeniem sprawdzają się jako emulgatory, a także prekursory syntezowe. Wynika to ze specyficznych właściwości oraz możliwości wykorzystania w formie powierzchniowo-czynnych związków. Z tego względu są też używane w produkcji środków ochrony roślin oraz płynów sanitarnych, szczelinujących i chłodzących.
Zachęcamy do nawiązania kontaktu i zapoznania się z ofertą naszej firmy QMERIC, w której opracowujemy w pełni kompostowalne i biodegradowalne produkty.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka