Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami! arrowRight

Dołącz do nas

Logo Facebook Logo LinkedIn

Dowiedz się wiecej o nas i co kryje się za „Q”.

Składanie zamówień? Realizacja dostaw? Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Informacje na temat otrzymanych funduszy unijnych.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i dołącz do naszego zespołu.

Poznaj naszą linię produktową

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Dowiedz się więcej na temat produktu.

Napisz zadzwoń

Poliglicerol – różne właściwości do różnych zastosowań

Poliglicerole są płynną substancją o konsystencji przypominającej miód, która posiada bardzo specyficzne właściwości. Wynika to z jej licznych wiązań eterowych i rozgałęzień strukturalnych zakończonych grupami hydroksylowymi. Ze względu na zawartość wspomnianych ugrupowań eterowych i hydroksylowych, poliglicerole mogą oddziaływać ze związkami polarnymi, a nawet z kationami metali, przypominając liniowe etery koronowe. Właściwości poligliceryny zmieniają się w zależności od ilości cząsteczek gliceryny w łańcuchu polimerowym oraz ich sposobu rozgałęzień w cząsteczce.

Spis treści:
W jakich formach występuje?
Diglycerol
Triglycerol
Tetraglicerol
Jakie zalety posiada?
Najlepsza jakość produktów

W jakich formach występuje poliglicerol?

Poliglicerol jest substancją zawierającą długie łańcuchy polimerowe o różnej długości i wysokiej funkcyjności jednostkowej grup reagujących. Dlatego też poliglicerole charakteryzuje wysoka dyspersyjność, liczne rozgałęzienia i występująca wewnątrz łańcuchowa cyklizacja. Znacznie korzystniejszą formą użytkową, zachowującą powtarzalność właściwości jest stosowanie niskocząsteczkowych oligogliceroli, zwanych potocznie Poliglicerynami. W produktach naszej firmy QMERIC. Oferujemy w pełni degradowalne koncentraty Poligliceryn z serii POLIGLIQ-T, oparte o glicerynę roślinną i nie zawierające żadnych toksycznych substancji. Produkty te są łatwe w użyciu, proste w dozowaniu oraz bezproblemowe w rozcieńczaniu z wodą czy rozpuszczalnikami polarnymi. Substancję zawarte w POLIGLIQ-T zaprojektowano z przeznaczeniem do produkcji m.in. farb, lakierów, środków ochrony roślin czy płynów sanitarnych, szczelinujących i chłodzących. Z uwagi na odpowiednie właściwości z powodzeniem można je zastosować jako emulgatory, związki powierzchniowo-czynne czy plastyfikatory tworzyw sztucznych oraz ich prekursory syntezowe. W zależności do zawartości głównego składnika w mieszaninie polieterolowej, POLIGLIQ-T zawiera w przewadze diglicerol, triglicerol lub tetraglicerol.

Pracownicy laboratorium chemicznego

Diglycerol

Diglycerol zawiera dwie skondensowane cząsteczki gliceryny, a w naszej ofercie wchodzi w skład płynu POLIGLIQ-T 2. Środek ten ma postać wodnego roztworu z mieszanką izomerów ogligogliceroli, których zawartość to 60-65% przy hydroksylowej liczbie od 1350 do 1450 mg/g. Oferowany produkt wyróżnia się kompleksowymi właściwościami przeciwpieniącymi, antystatycznymi i chroniącymi przed pyleniem, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie. Diglycerol w takiej formie sprawdza się w branży nawozowej i chemicznej, a także przy wytwarzaniu materiałów gumowych i silikonowych. POLIGLIQ-T 2 jest humektantem o właściwościach higroskopijnych i nawilżających, stosowanym również w formie regulatora lepkości. Za jego pomocą możesz zmniejszyć napięcie powierzchniowe, a także zwiększyć zwilżalność mieszaniny, obniżyć lepkość i usprawnić płynięcie.

Triglycerol

Trójglicerol zbudowany jest z trzech cząsteczek gliceryny połączonych wiązaniem eterowym. W naszej ofercie dostępny jest jako płyn POLIGLIQ-T 3, który stanowiącego mieszaninę 60-65% izomerów oligogliceroli o liczbie hydroksylowej 1150-1300 mg/g. Środek ten najlepiej sprawdza się w formie plastyfikatora mieszanek sypkich, a także do otrzymywania koncentratów substancji wykazujących działanie powierzchniowo-czynne. Oferowany produkt możesz wykorzystać jako stabilizator i emulgator przy produkcji lakierów i farb czy aktywny komplekson składników czynnych. POLIGLIQ-T 3 sprawdza się w branży nawozowej, a także chemicznej. Z powodzeniem wykorzystywany jest też w przemyśle materiałów polimerowych, gdzie chroni superabsorbenty polimerowe przed pyleniem oraz usprawnia proces rozdzielania form wtryskowych. Produkt działa też jako regulator lepkości, środek konsystencjotwórczy, nośnik substancji i promotor przejścia.

Tetraglicerol

Tetraglicerol jest złożony z łącznie czterech cząsteczek gliceryny połączonych wiązaniem eterowym, a w QMERIC występuje w płynie POLIGLIQ-T 4, który to jest 60-65% mieszaniną izomerów oligogliceroli o liczbie hydroksylowej w zakresie od 1050 do 1100 mg/g. Środek ten jest substancją pochłaniająca wilgoć, emulgatorem, stabilizatorem oraz aktywnym kompleksonem naturalnych związków. Z uwagi na specyficzne właściwości z powodzeniem sprawdza się w branży chemicznej i nawozowej oraz polimerowej – np. w roli separatora form, plastyfikatora jonowymiennych żywic czy stabilizatora faz wodnych w suspensyjnej i emulsyjnej polimeryzacji. POLIGLIQ-T 4 możesz zastosować też w przemyśle ceramicznym, gdzie spełnia funkcję plastyfikatora mas usprawniającego spiekanie.

Jakie zalety posiada poliglicerol?

Poliglicerole w każdej z odmian występujących w serii produktów POLIGLIQ-T posiada wiele zalet. Środki te są całkowicie kompostowalne, stabilne chemicznie w obszernym zakresie pH oraz łatwe do mieszania z wodą i alkoholami w dowolnym stosunku. Ich zastosowanie zapewnia optymalne nawilżenie powierzchniom, a jednocześnie nie wytwarza nadmiernej piany oraz nie przyczynia się do strącania osadów ze związkami jonowymi. Oferowane przez nas wytwarzane z ograniczeniem produktów ubocznych i nie zawierają żadnych związków toksycznych czy substancji odzwierzęcych, co gwarantuje wysoką czystość chemiczną oraz bezpieczeństwo dla naturalnego środowiska.

Najlepsza jakość produktów

Nasza firma QMERIC dostarcza wysokiej klasy związki polimerowe o bogatym zastosowaniu. Ich produkcja odbywa się z użyciem nowoczesnych technologii rozwiązań, co przekłada się na dużą funkcjonalność i wartość użytkową wyrobów z serii POLIGLIQ-T. Produkty te spełniają szereg wytycznych stawianych przez normy, a także odpowiadają indywidualnym potrzebom naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a także nawiązania kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o składzie, właściwościach czy charakterystyce poszczególnych substancji.

Copyright © 2021 QMERIC sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Czarna strzałka